กิจกรรมร่วมทำบุญวันออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหนะและทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทองบน ในวันที่ 17 ต.ค. 59