ร่วมงานกับเรา

join-us-01

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด(มหาชน) บริษัท ในเครือสหพัฒน ซึ่งเปนผูนําการผลิตและจําหนายวัตถุดิบสิ่งทอที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ Technical Textile/Industrial Textile , Home Textile, Health Care กลุ่มบมจ.เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ มีการขยายกำลังการผลิต และต้องการรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสูง มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ หลายอัตรา

ตำแหน่งว่างnew

สมัครงาน


เพิ่มเติม

jobbkk jobsDB jobthai