ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
นายชนิน รัตนวิจัย   เลขานุการบริษัท
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   :   02 294-0071
โทรสาร  :  02 294-2386, 02 294-3050
อีเมล์  :  investor@tpcorp.co.th

ขอบคุณสำหรับความสนใจ หากท่านมีคำถาม หรือ ข้อสงสัย เกี่ยวกับการลงทุน สามารถส่งคำถาม หรือ ข้อสงสัยโดยกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มด้านล่าง

* จำเป็นต้องกรอก