ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ท่านผู้ถือหุ้นและนักลงทุนสามารถติดต่อหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ได้ที่
นายชนิน รัตนวิจัย   เลขานุการบริษัท
บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
704/1-9 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์   :   02 294-0071
โทรสาร  :  02 294-2386, 02 294-3050
อีเมล์  :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.