07/06/2556 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5 ปี 2556"

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วม

ฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 5"

ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง Ball Room

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.setfinmart.com/seminar.do?ccID=6&cosID=4852