02/06/2557 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6 ปี 2557"

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 6"

ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 -12.00 น. ณ ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

http://register2.set.or.th/semreg/detail.aspx?ow=ISS&cs=S0001&sn=2481