08/06/2558 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7 ปี 2558"

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 7"

ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำรองที่นั่งที่ SET website (ต้องสมัครเป็นสมาชิก SET website ก่อน)

http://portal.set.or.th/tsd/eventcalendar.html?sessId=44647&;courseType=Z