ภาพบรรยากาศการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกภาพ

และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทาง

e-mail : investor@tpcorp.co.th หรือ Fax. 02 294-0150

โปรดระบุชื่อ-สกุล, ที่อยู่, และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

Extraordinary-Meeting-of-Shareholders-No1-2558-002

Extraordinary-Meeting-of-Shareholders-No1-2558-001

Extraordinary-Meeting-of-Shareholders-No1-2558-003

Extraordinary-Meeting-of-Shareholders-No1-2558-004