08/06/2559 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8 ปี 2559"

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนเชิญนักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนาโดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ภายในงาน "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8"

ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9.30 -11.30 น. ณ ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สำรองที่นั่งที่ SET website

http://portal.set.or.th/tsd/eventcalendar.html?sessId=46465&courseType=Z&locale=th_TH