ภาพบรรยากาศการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2562


สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมในรูปของสื่อวิดีทัศน์ บริษัทฯได้จัดให้มีการบันทึกภาพ

และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทาง

e-mail : investor@tpcorp.co.th หรือ Fax. 02 294-0150

โปรดระบุชื่อ-สกุล, ที่อยู่, และเบอร์ติดต่อกลับ เพื่อดำเนินการจัดส่ง

 

AGM 44 2019 01

AGM 44 2019 01

AGM 44 2019 01

AGM 44 2019 01

AGM 44 2019 01