CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

CSR-DIW-Continuous-AWORD-2016

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

CSR-DIW20151

39th-anniversary-001

39th-anniversary-002

39th-anniversary-003

39th-anniversary-004

39th-anniversary-005

39th-anniversary-006

 

 

 

ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงานร่วมกับชุมชนในเขต อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อาสาปลูกป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน 

 

ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงานมอบสิ่งของบริจาค เพื่อให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

  
ตัวแทนของบริษัทฯ และพนักงาน ได้นำสิ่งของและเงินบริจาคไปมอบให้   “มูลนิธิเด็กโสสะ” บางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อเป็นการสนับสนุนมูลนิธิ ในการดำเนินการเลี้ยงดูเด็กที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมแบบครอบครัว ทำให้เด็กได้รับความรัก ความอบอุ่น ได้เจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมเช่นเดียวกับเด็กในครอบครัวที่สมบูรณ์ทั่วไป โดยเด็กจะได้รับการศึกษาสูงสุดตามความสามารถ จนสามารถไปประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้และอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป
capture-20140917-101650 capture-20140917-102146

“Long Service Awards” 

 

 

“ตรวจสุขภาพประจำปี” 

 

 

“ฝึกอบรมและพัฒนาให้ความรู้ ทั้งด้านการทำงานและการดำเนินชีวิต”